XV Powiatowy Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy

Konkurs Matematyczny „Orientuj się i licz” to odbywające się od piętnastu lat w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego przedsięwzięcie mające na celu sprawdzenie i wyróżnienie uczniów szkół powiatu kłobuckiego posiadających wybitne zdolności matematyczno- przyrodnicze. W tym roku gościliśmy przedstawicieli z: Panek, Parzymiech, Starokrzepic, Węglowic, Wręczycy Wielkiej i Zawad. Konkurs odbył się jak zwykle na podobnych zasadach. Skierowany był do uczniów klas pierwszych i drugich. Składał się z trzech części. Uczniowie pracowali w parach. Losowali miejsca, kodowali prace. Jury składało się również z zaproszonych gości. Wsparcie w działaniach i honorowy patronat nad konkursem objął Urząd Miejski w Krzepicach.

W tabeli punktacji najwięcej punktów i zarazem poszczególne miejsca na podium zajęli uczniowie ze: Starokrzepic (I miejsce- 33,25), Węglowic (II miejsce- 26,5) i Wręczycy Wielkiej (III miejsce- 23,5) oraz Krzepic (IV miejsce- 23,25). GRATULUJEMY!