Informacja o przetargach i inwestycjach przygotowana na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28.03.2017 r.

                                PRZETARGI I INWESTYCJE

  1. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

1.W dniu 24.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III. Zamawiający Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach. Termin składania i otwarcia ofert 12.04.2017 r.

II. W zakresie dróg.

1. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa „Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o. o. z Lublińca.

2. Wznowiono prace w ul. Kościuszki w Krzepicach – zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.

3. Zostało ogłoszone postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Łękawica w miejscowości Zajączki Drugie. Otwarcie ofert 31.03.2017 r.

4. Przesłano zapytanie o cenę na wykonanie pozimowego remontu dróg. Składanie ofert i otwarcie 31.03.2017 r.

III. Inne zadania.

1.W dniu 17.03.2017 t. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej. Zadanie podzielono na 2 części:

Część I - Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynku wraz montażem pompy ciepła.

Część II - Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz rurociągiem na zewnątrz budynku.

Termin składania i otwarcia ofert 05.04.2017 r.

2.. W dniu 24.02.2017 r. otwarto oferty złożone w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach”. Złożono 9 ofert. Najniższa oferta 74 918,91 zł. brutto.

3. Wykonano remont wejścia do budynku OSP Krzepice. Wykonawca MONTERS – BUD z Krzepic.