Przeciwdziałanie niskiej emisji – kolejna oferta Funduszu Ochrony Środowiska dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 do 26 maja 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu)

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW:

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html