Pamiętają o Janie Pawle II

Montaż słowno - muzyczny został poświęcony osobie świętego Jana Pawła II.