Koła Gospodyń Wiejskich w Koszęcinie - lipiec 2009