Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów do realizacji w ramach programu rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

FE_PT_rgb-1.jpeg 

 

Krzepice, 29.03.2017 r.

 

Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów do realizacji w ramach programu rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice

 

W Gminie Krzepice trwają prace zmierzające do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, tj. teren na którym koncentrować mają się działania rewitalizacyjne obejmuje:

  1. część Krzepic, tj. ulice: 3 Maja, Ciasna, Częstochowska, Dolna, Dzielna, Krakowska, Krótka, Ogrodowa, Pronobisa, Przechodnia, Rynek Powstańców 1863, Sienkiewicza, Solna, Wieluńska, 17 Stycznia, Bursztynowa, Cicha, Dworcowa, Kuźniczka, Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Piaskowa, Plac Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Tęczowa, Towarowa, Wenecka, Wesoła.
  2. Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze i Dankowice Trzecie w granicach obejmujących zabudowę i wszystkich mieszkańców.

 

Burmistrz Krzepic zachęca do wysuwania propozycji co do zawartości Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 w szczególności w zakresie projektów do realizacji, zgodnie z formularzem zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.

Formularz dostępny jest na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce Gmina podstrona Rewitalizacja, a także w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3). Termin składania formularzy w sprawie projektów i pomysłów wyznacza się od 30 marca do 6 kwietnia 2017 r.

Formularze należy dostarczać: drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
42-160 Krzepice, z dopiskiem „rewitalizacja” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzepicach, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Załącznik nr 1 – formularz zgłaszania projektów i pomysłów do uwzględnienia w programie rewitalizacji.

DOCformularz zgłaszania projektów.doc (114,00KB)