Informacja o przetargach i inwestycjach przygotowana na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21.02.2017 r.

 

PRZETARGI I INWESTYCJE

  1. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

1.W trakcie opracowania jest przetarg na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III. Zamawiającym będzie Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

II. W zakresie dróg.

1. Wybrano Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec i podpisano umowę w dniu 24.01.2017 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach”, na kwotę brutto 1 446 933,26 zł. Zadanie jest do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

III. Inne zadania.

1.W trakcie opracowania jest przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.

2.. W dniu 08.02.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach”. Otwarcie ofert dniu 24.02.2017 r.