Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"serdecznie zaprasza na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"serdecznie zaprasza na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości dofinansowania:

  • na zakładanie nowej działalności gospodarczej
  • rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin spotkań w poszczególnych gminach z obszaru LGD znajduje się w załączonym zaproszeniu.