Kolekcja zabytkowych przedmiotów wyposażenia domostw do obejrzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach