Mapy strefy i wykaz działek

Rzut działek objętych granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krzepicach

PDFMapa Strefa Ekonomiczna po podziale..pdf (1,59MB)

 

Wykaz działek przeznaczonych na inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Krzepice.

- działka nr 3895/1 o pow. 0,5196 ha,
- działka nr 3895/2 o pow. 0,5044 ha,
- działka nr 3895/3 o pow. 0,9601 ha,
- działka nr 3895/4 o pow. 0,8947 ha,
- działka nr 3895/5 o pow. 2,5994 ha,
- działka nr 3895/6 o pow. 2,4947 ha,
- działka nr 3895/7 o pow. 1,7658 ha,
- działka nr 3896/1 o pow. 1,1674 ha,
- działka nr 3896/2 o pow. 1,1570 ha,
- działka nr 3896/3 o pow. 1,1561 ha
- działka nr 3896/4 o pow. 1,1428 ha,
- działka nr 3896/5 o pow. 1,1434 ha,
- działka nr 3896/6 o pow. 1,1430 ha,
- działka nr 3896/7 o pow. 1,1434 ha,
- działka nr 3896/8 o pow. 0,9336 ha.

Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.

 

Wydruk_mapy.jpeg