Charakterystyka i korzyści dla inwestorów

Po kilku latach merytorycznych negocjacji z władzami wojewódzkimi, dzięki usilnym staraniom pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach, Rady Miejskiej oraz Burmistrza Krystiana Kotyni, możemy z dumą powiedzieć: MAMY STREFĘ EKONOMICZNĄ W KRZEPICACH! Jak trudne było to zadanie, wystarczy wspomnieć, że w Polsce jest tylko 14 stref ekonomicznych, które posiadają swoje podstrefy. Nasza strefa należy do Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, która z kolei należy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Dotychczas w KSSE zainwestowanych zostało prawie 25 miliardów złotych, a swoją działalność gospodarczą rozpoczęło na ich terenach ponad 300 przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania  się ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania naszej strefy, mapami obrazującymi jej lokalizację oraz warunkami rozpoczęcia inwestycji. 

 

STREFA EKONOMICZNA W KRZEPICACH – CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI DLA INWESTORÓW

 • To kompleks gruntów objętych granicami  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).
 • Położony jest w Krzepicach przy drodze gminnej – ulicy Rolniczej.
 • Tereny sąsiadują z obwodnicą miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej nr 43 Częstochowa-Poznań.
 • Do inwestowania w tym terenie zachęci również projektowana budowa autostrady A1, która przebiegać będzie ok. 30 km od miasta Krzepice.
 • Ważne jest także to, że ceny wody i ścieków oraz lokalne podatki są na bardzo niskim poziomie.
 • Kompleks gruntów graniczy z gruntami rolnymi, zakładami produkcyjnymi i obwodnicą miasta Krzepic.
 • Łącznie oferowany obszar  to 18,7254 ha gruntów stanowiących własność gminy Krzepice.
 • Nieruchomość ma uregulowany stan prawny i jest opisana w księdze wieczystej CZ2C/00031906/6.
 • Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: teren przemysłu, usług, składów, magazynów.
 • Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy i zieleń izolacyjna.
 • Sieć energetyczna i wodociągowa: w ulicy Inwestycyjnej, równoległej do niej ul. Inwestycyjnej oraz ul. Rolniczej
 • Linia średniego napięcia 15 kV przebiega we wschodniej części działki.
 • Obsługa komunikacyjna poszczególnych działek odbywać się będzie przez drogi : ulicę Stalową i ul. Inwestycyjną.