Zaproszenie Burmistrza Krzepic

ZAPROSZENIE

Burmistrz Krzepic zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości inwestycyjnych na  terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz 10.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul Częstochowskiej.

W spotkaniu uczestniczyć będą  specjaliści z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Zabrzu.

Z poważaniem

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Bardzo proszę o poinformowanie o spotkaniu znajomych  zainteresowanych inwestowaniem na obszarze KSSE w Krzepicach.