Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich

Burmistrz Krzepic informuje,

że na stronie internetowej, do której link podano poniżej można znaleźć informacje na temat zakładów utylizacyjnych, które zawarły umowy z ARIMR na świadczenie w 2017 roku usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Rolnicy mają możliwość wyboru przedsiębiorstwa, któremu zlecą wykonanie usługi.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kto-w-2017-roku-swiadczyl-bedzie-uslugi-zwiazane-z-utylizacja-padlych-zwierzat-gospodarskich.html