Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach

EFRR kolor poziom.jpeg

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach” na podstawie uchwały nr 150/169/V/2017 z dnia 31.01.2017 r. Zarządu Województwa Śląskiego został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: IV Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 407 316,41 zł

Koszty kwalifikowane: 1 166 140,91 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  991 219,77 zł

 

IMG_7443.jpegIMG_7446.jpegIMG_7448.jpeg

 

IMG_7449.jpegIMG_7455.jpegIMG_7460.jpeg