Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krzepic ogłasza kolejny, trzeci nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Nabór trwać będzie od 1 do 21 lutego 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.166.2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami nie później niż do 15 września 2017r.

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11.