Ogłoszenie konkursu na zadania sportowe na rok 2017