Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już w Krzepicach

Pragniemy poinformować,  że opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  w którym m.in rozszerzono KSSE o tereny położone w Krzepicach.