Informacja o przetargach i inwestycjach przygotowana na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016 r.

PRZETARGI I INWESTYCJE

 

I. W zakresie sieci kanalizacji i sieci wodociągowej.

 

1. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.

 

2. Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska.

 

3. Wykonano dokumentacje projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i części ul. Dąbrowskiego w Krzepicach oraz w ul. Sosnowej i ul. Praga w Krzepicach.

Złożone zostały wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych.

 

II. W zakresie dróg.

 

1. Zakończono budowę chodnika w ul. Kuków w Krzepicach. Wykonawcą robót była firma „BO-BRUK' z Ligoty Górnej koło Kluczborka.

 

2. W dniu 08.12.2016 ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach”. Otwarcie ofert w dniu 28.12.2016 r.

 

III. Inne zadania.

 

1.Wykonano dokumentacje projektowe i dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przebudowy istniejących boisk:

- w miejscowości Starokrzepice przy Zespole Szkół.

- w Krzepicach obręb Kuźniczka przy Szkole Podstawowej nr 2.