Spotkanie opłatkowe w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Starokrzepicach

Zbliżają się tak ulubione przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Spotkania opłatkowe świadczą o więzi międzyludzkiej i wzajemnej życzliwości. Wspólnota stołu wymaga od nas zrozumienia, wybaczenia, miłości do drugiego człowieka, szacunku i zgody na inność. Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnimi, spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się wzajemną miłością. W tym czasie szczególnie powinniśmy docenić obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem, bo takie jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 18 grudnia 2016 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe przygotowane dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, w szczególności dla osób samotnych i rodzin dysfunkcyjnych. Przy wspólnym wigilijnym stole spotkali się podopieczni MG OPS w Krzepicach, Proboszcz Parafii w Starokrzepicach pracownicy Ośrodka, Burmistrz Krzepic oraz Radni Rady Miejskiej w Krzepicach.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła powitaniem wszystkich przybyłych gości Katarzyna Droś - Kierownik MG OPS. Również Pan Krystian Kotynia - Burmistrz Krzepic i Pan Mateusz Kluba - Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach w imieniu swoim, jak i władz samorządowych złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Ksiądz Jacek Kołodziejczyk skierował do zgromadzonych słowo Ewangelii, przypominające o narodzinach Jezusa Chrystusa, a po odmówieniu modlitwy i udzieleniu błogosławieństwa złożył wszystkim życzenia oraz zachęcił do wspólnego śpiewania kolęd.

Niespodzianką była możliwość wysłuchania wierszy Pani Anny Kisteli, mieszkanki Zajączek Drugich, w wykonaniu samej autorki.

Po części artystycznej nastąpiło dzielenie się opłatkiem. Moment łamania się opłatkiem zawsze jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć.

Cyprian Kamil Norwid powiedział:

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia złożono najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pokoju w sercach - takiego, jaki przyniosło na świat Dziecię Boże, zdrowia - bo to najważniejsze. Życzenia, aby Święta te były czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, wśród rodziny, przyjaciół oraz bliskich osób; spełnienia marzeń i aby Nowy Rok przyniósł wszystkim pokój, radość, wiele szczęścia i błogosławieństwa nowo narodzonego Chrystusa.

Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.

Powtarzając słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” starajmy się być „wielkimi” nie tylko przy okazji Świąt ale tak normalnie, na co dzień.