Organizacja roku artystycznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach