Informacja o przetargach i inwestycjach przygotowana na Sesję Rady Miejskiej w dniu 9.11.2016 r.

PRZETARGI I INWESTYCJE

 

  1. W zakresie sieci kanalizacji i sieci wodociągowej.

 

1. Zakończono prace na zadaniu pn. „Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6”. Wykonawca „HYDROMEX PLUS Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa z Częstochowy.

 

2. ZDKiM Krzepice zakończył prace przy budowie odwodnienia i drogi ul. Norwida w Krzepicach zaplanowane do wykonania na 2016 rok.

 

3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i części ul. Dąbrowskiego w Krzepicach . Wykonawca -. Firma Instalacje Sanitarne projektowanie, nadzór Andrzej Wasiluk , Biała Podlaska .

 

4. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej i ul. Praga w Krzepicach. Wykonawca -. Firma Instalacje Sanitarne projektowanie, nadzór Andrzej Wasiluk , Biała Podlaska .

 

 

II. W zakresie dróg.

 

1. Wykonano prace przy przebudowie drogi ul. Stolarska w Krzepicach zaplanowane do wykonania na 2016 rok. Wykonawcą robót była firma „BO-BRUK' z Ligoty Górnej koło Kluczborka.

 

2. Trwają prace na zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach"

 

 

III. Inne zadania.

 

1. Wykonano oświetlenie uliczne w ulicy Ustronnej w Krzepicach . Wykonawcą robót była firma F.U.P. „EL- CHRAMIEC” z Blachowni.

 

2. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy istniejących boisk:

- w miejscowości Starokrzepice przy Zespole Szkół

- w Krzepicach obręb Kuźniczka przy Szkole Podstawowej nr 2

Wykonawca -. DWK Projekt z Częstochowy .