Kwartalnik informacyjno – promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 4/2016