Kwartalnik informacyjno – promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 2/2016