Kwartalnik informacyjno – promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 1/2016