"Żelazka też mają duszę" - wystawa

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza do swojej siedziby, w której można oglądać wystawę żelazek przygotowaną przez Krzepickie Koło Kolekcjonerów.