NASZE PUBLIKACJE

Gminny Ośrodek Kultury
w Krzepicach

prowadzi sprzedaż nastepujących książek:

1. Romuald Cieśla, "Blask dawnych Krzepic", Krzepice 2007.

OKłADKA~1.jpeg

 cena - 40 zł