Apel do mieszkańców gminy Krzepice

Szanowni mieszkańcy  Gminy Krzepice


    Burmistrz Krzepic  i Rada Miejska w Krzepicach zwraca się do mieszkańców z apelem o poparcie działań samorządu gminy Krzepice, mającym na celu   utrzymanie dalszego funkcjonowania Szpitala w Krzepicach.
    Poparcia można dokonać przez wpisanie się na stosowne listy  dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach,  u sołtysów  i radnych Rady Miejskiej.