Kwartalnik informacyjno – promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 3/2016