Przebudowa drogi gminnej nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach

logo prow22.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach”

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę warunków życia mieszkańców Krzepic poprzez przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,999 km

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach na odcinku o długości 0,999 km. Zakres prac obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, budowę i remont chodników, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, poboczy, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów przydrożnych i budowę przepustów.