Zespół Szkół w Krzepicach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH

42-160 Krzepice, ul. Aleksego Ryły 26


numer tel./ faxu szkoły: (034) 317-50-21
adres e-mailowy szkoły: ,
strona domowa szkoły: www.lo.krzepice.pl

Zespół Szkół w Krzepicach został powołany 1 września 1977 roku.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kłobucku.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowią:
mgr Grzegorz Masztalerz - dyrektor
mgr Agnieszka Borowska - z-ca dyrektora