Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach.

Dane adresowe przedszkola :

42-160 Krzepice

ul. Ryły 28

tel. kontaktowy (34) 3175 081

E- mail : przedszkolesamorzadowe@onet.pl

Strona www: www.psnr1krzepice.szkolnastrona.pl

Dyrektor :

mgr Danuta Przybylska

Data objęcia stanowiska : 1 .11. 2012 rok

Wykształcenie - wyższe magisteskie z przygotowaniem pedagogicznym

Liczba nauczycieli zatrudnionych:

na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zatrudnienia - 6 ,

na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zatrudniena - 1,

na czas określony w pełnym wymiarze zatrudnienia -     1 ,

na czas określony w niepełnym wymiarze zatrudnienia - 4.

Liczba oddziałów - 5

Liczba dzieci w odziałach, wychowawcy :

I - 22 dzieci -  mgr Bożena Kała

II - 23 dzieci - mgr Ewa Grzelińska

III - 23 dzieci - mgr Janina Filak

IV - 1 dzieci - Małgorzata Słomian

V - 19 dzieci - mgr Alicja Polus