Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach

Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach

sp_starokrzepice_03.jpegsp_starokrzepice_01.jpeg
ul. Oleska 250
42-161 Starokrzepice
tel. (034) 3175-903
e-mail: 
strona www: www.zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach

mgr Mariusz Polus


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach - 
 mgr Beata Wachowska