V Krzepickie Dni Jakubowe przeszły do historii

Tegoroczny program wypełniły wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

V Krzepickie Dni Jakubowe rozpoczęły się turniejem piłki nożnej na "Orliku", a kontynuacją akcentu sportowego był piątkowy turniej piłki siatkowej. Również w piątek - w Gminnym Ośrodku Kultury - miłośnicy literatury Hanny Kowalewskiej mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu autorskim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Bubliczną w Krzepicach oraz wysłuchać koncertu muzyki sakralnej we wnętrzu kościoła w Kzepicach.

Plenerowa część Krzepickich Dni Jakubowych odbyła się w sobotę i niedzielę. Rynek w Krzepicach tętnił wówczas pozytywną energią za sprawą muzyki i dobrej zabawy, Publicznośc bawiła się do ostatnich minut trwania imprezy.

Do Krzepic, jak co roku, zjechali rękodzielnicy, pojawił się rzeźbiarz oraz garncarz, Nie zabrakło stoisk z rękodziełem, wystawy archeologicznej, "wiejskiej zagrody" przygotowanej przez mieszkańców sołectwa Dankowice, a także wystawy zabytków techniki przygotowana przez Krzepickie Koło Kolekcjonerów. Poza tym można też było zasmakować specjałów przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich.    

Na dzieci czekały atrakcje w postaci bezpłatnej strefy zabaw. Cierpliwość najmłodszych i opiekunów opłaciła się. W końcu uśmiech na twarzach dzieci jest bezcenny!

Fot. Nicolas Smith