Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób fizycznych

Burmistrz Krzepic informuje, iż WFOŚiGW w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Katowicach:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1914-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-nowa-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych