Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w III kwartale 2016r.