Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla MŚP

image004.jpegimage001.jpegimage002.jpegimage003.jpeg

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla MŚP

W związku z ogłoszonym konkursem naboru wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 1.2. Badania, rozwój  i innowacje w przedsiębiorstwach,  
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na  spotkanie poświęcone zasadom pozyskiwania „wsparcia B+R oraz wyposażenia laboratoriów”.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 30.06.2016 r.

Rejestracja: 8:30 - 9:00

Godz. spotkania: 9.00 – 15:00

Miejsce: Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny,
ul. Wały Dwernickiego 117-121

Tematyka spotkania:

W trakcie spotkania omówione zostaną kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola i nadużycia finansowe, a także zasady konkurencyjności, niedyskryminacji i równości szans oraz zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką.

Zasady rekrutacji:

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz przesłanie go na adres zgloszenia@scp-slask.pl 
lub faxem pod numer 032 743 91 61.

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Kontakt:

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Jolanta Romańczuk-Sorek,
Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
 tel. (32) 743 91 71, (32) 743 91 77 fax (32) 743 91 61