XIV Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

Wyróżnienie otrzymali: Łukasz Kochel (Krzepice), Julia Trojak (Parzymiechy).

Nagrody wręczył Burmistrz Krzepic p. Krystian Kotynia wraz z Dyrekcją p. Gabrielą Klubą. Sponsorami nagród w tym konkursie byli: Urząd Miejski w Krzepicach, Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach oraz Wydawnictwo Oxford University Press.