Wystawa pudełek z zapałkami w krzepickim GOK-u

wYSTAWA PUDELEK Z ZAPALKAMI.jpeg

zapalki_1.jpeg  zapalki_2.jpeg

zapalki_3.jpeg  zapalki_4.jpeg

zapalki_5.jpeg  zapalki_6.jpeg

zapalki_7.jpeg  zapalki_8.jpeg

 

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury na Facebook'u:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Krzepicach-310483322338812/