Jednostki pomocnicze gminy.

Gmina Krzepice jest podzielona na 7 sołectw i 3 osiedla miejskie.

OSIEDLA W MIEŚCIE KRZEPICE:

 • Osiedle Krzepice Stare Miasto
  Kadencja 2019-2024
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Wiesław Drab
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Ignacy Kajkowski
  Sekretarz Mirosław Wojtyra
   
 • Osiedle Kuźniczka
  Kadencja 2019-2024
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Marcin Świerczyński
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Marian Rutkowski
  Sekretarz Karolina Kudelska
   
 • Osiedle Kuków
  Kadencja 2019-2024
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Jarosław Grzyb
  Z-ca Przewodniczącego Osiedla Robert Przygoda
  Sekretarz Paweł Nogalski
   

SOŁECTWA:

 • Sołectwo Dankowice
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Zalewska Magdalena
  Rada Sołecka: Bala Roman, Ceglarz Anna, Kluba Mateusz, Mielczarek Krzysztof, Pyzik Roman, Robak Zbigniew, Syrowa Mirosława.
 • Sołectwo Lutrowskie
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Dudek Czesława
  Rada Sołecka: Kowalik Grzegorz, Pilarz Natalia, Wydmuch Andrzej, Wydmuch Marek
 • Sołectwo Podłęże Królewskie
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Droś Agata
  Rada Sołecka: Kauf Józef, Korzekwa Józef, Nowakowska Katarzyna, Ogórek Jolanta.
 • Sołectwo Stanki
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Bala Bogdan
  Rada Sołecka: Mazurek Lidia, Pietrzak Anna, Woźny Henryk.
 • Sołectwo Starokrzepice
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Pilśniak Dariusz
  Rada Sołecka: Matyska Waldemar, Kierat Beata, Pąchalski Dariusz, Widera Marek
 • Sołectwo Zajączki Drugie
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Chwałowska Ewa
  Rada Sołecka: Olejnik Jerzy, Rogala Józef, Słomian Czesław
 • Sołectwo Zajączki Pierwsze
  Kadencja 2019-2024
  Sołtys Pilarz Barbara
  Rada Sołecka: Buła Zygmunt, Cieleban – Dzierżan Izabela, Mońka Barbara, Pilarz Marek, Szczepaniak Marek