Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka.