Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

         Burmistrz Krzepic zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Krzepice, ich znajomych i przyjaciół na spotkanie z profesorem Marianem Zembalą które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 roku o godz. 1000 (środa)  w auli Zespołu Szkół w Krzepicach ul. Ryły.

Pan profesor Marian Zembala poprowadzi wykład dla osób 50na temat: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia.

       Liczymy na liczne przybycie.