XIX Ogólnopolski Bieg Krzepkich

REGULAMIN

XIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU

,,KRZEPKICH"

 

I. CEL

 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego

   wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania

   nowych jej zwolenników.

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku

   miasta i gminy Krzepice,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

 

II. ORGANIZATORZY

 

- MGLKS Liswarta w Krzepicach

- Urząd Miejski w Krzepicach

- Starostwo Powiatowe w Kłobucku

- LGD Zielony Wierzchołek Śląska

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 

03.06.2012 r./Niedziela/ godz.1345

Stadion Sportowy w Krzepicach , ul. Sportowa 1

 

IV. BIEG   GŁÓWNY

 

A) Bieg Główny 10 000 m (asfalt)

- start godz. 1615 - trasa z asfaltem

 

B) Kategorie wiekowe:

      

1. Kobiety

 

a) 16-29 lat          (1996 - 1983)

b) 30-45 lat          (1982 - 1967)

c) powyżej 45 lat (1966 i starsze)

    

2. Mężczyźni

 

a) 16 - 29 lat        (1996 - 1983)

b) 30 - 39 lat        (1982 - 1973)

c) 40 - 49 lat        (1972 - 1963)

d) 50 - 59 lat        (1962 - 1953)

e) 60 - 69 lat        (1952 - 1943)

f) powyżej 70 lat (1942 i starsi)

 

V. OTWARTE   BIEGI   ULICZNE DLA   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I   SZKOL ŚREDNICH.

 

Kategoria wiekowa                    Dziewczęta Chłopcy

1. Przedszkolaki  (2007 - 2005r.)       50m          50m

2. Kl. I-II               (2004-2003r.)     200m       200m

3. Kl. III-IV            (2002-2001r.)     400m       400m

4. Kl. V-VI              (2000-1999r.)     800m       800m

 

5.Gimnazjum kl. I-III          (1998-1996r.)     1200m    1200m

6. Szkoły ponad gimnazjalne Kl. I-IV     (1995-1992r.)

MILA   KRZEPICKA                          1609 m do 20 LAT

 

VI. WARUNKI   UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (1996 r. i starsi), a na MILĘ   KRZEPICKĄ do 20 lat.

 

VII.   ZAPISY   I   ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu Imprezy Biegowej

na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

Od godz. 1200 - 1340            dzieci i młodzież

Od godz.1200 - 1600            uczestnicy biegu głównego

 

VIII. NAGRODY

 

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

 

I miejsce                700 zł. + puchar

II miejsce               500 zł. + puchar

III miejsce              350 zł. + puchar

2. W biegu głównym za wygranie lotnej premii w rynku około 2,8 km od startu :

I miejsce              200 zł.

II miejsce               150 zł.

III miejsce              100 zł.

Warunkiem otrzymania nagrody za wygranie lotnej premii jest ukończenie Biegu Głównego

3. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują dyplom

   ukończenia biegu, koszulkę oraz medal.

4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej

   (miejsce od I do III kobiety i mężczyźni)

   nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

5. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

6. W biegach przedszkolaka, dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, nagrody rzeczowe, oraz w zależności od liczby uczestników Biegu Głównego za miejsca   I-III medale.

7. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczki

   z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.

8. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego

   i najmłodszego uczestnika biegu głównego.

 

IX. OPŁATA   STARTOWA

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 15 zł. płatne w dniu zawodów.

 

X. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

- bieg odbędzie się bez względu na warunki     atmosferyczne,

- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego

posiłek i napoje,

- uczestnicy biegu głównego startują na własną

odpowiedzialność,

- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu

głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu,

- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie

odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie,

- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,

- należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód

osobisty, legitymacja szkolna, paszport).

 

XI. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ   SOBIE

       PRAWO DO INTERPRETOWANIA

       I EWENTUALNYCH ZMIAN

       W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 

Dojazd do Krzepic:

1. Komunikacja PKS-em od strony Wielunia (35 km)

   i Częstochowy (35 km)

2. Komunikacja PKP - od strony Tarnowskich Gór

   i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km od Stadionu

   Sportowego).

  

PROGRAM   ZAWODÓW

 

 

12ºº - 1340 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży

1200 - 1600 rejestracja - bieg główny

1345 - otwarcie zawodów

1400 - przedszkolaki - 50 m (dziewczęta)

1405 - przedszkolaki 50 m (chłopcy)

1415 - dziewczęta kl. I-II -200m

1420 - chłopcy kl. I-II - 200 m

1425 - dziewczęta kl. III-IV - 400m

1430 - chłopcy kl. III-IV - 400m

1440 - dziewczęta kl. V-VI - 800m

1450 - chłopcy kl. V-VI - 800m

1500 - dziewczęta kl. I-III gimnazjum - 1200m

1510 - chłopcy kl. I-III gimnazjum - 1200m

1520 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków,

         szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie

         dyplomów i medali

1545 - MILA KRZEPICKA (SPG) dziewczęta 1609m

1600 - MILA KRZEPICKA (SPG) chłopcy 1609m

1615 - BIEG GŁÓWNY 10 000m

1620 - ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ

         wręczenie medali i dyplomów

1630 - Spotkanie z Gwiazdami piłki nożnej sprzed lat,

Byłymi zawodnikami Górnika Zabrze i Reprezentacji Polski: Zygmuntem Anczokiem, Janem Banasiem, Henrykiem Latochą i Stanisławem Oślizło             

1830 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego wręczenie

         pucharów i nagród

1850 - Losowanie nagród niespodzianek

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY !

 

KOMITET   ORGANIZACYJNY

 

Dyrektor Biegu -     MAREK SPACZYŃSKI,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego -

TADEUSZ WIECZOREK,

V-ce Prezes MGLKS Liswarta Krzepice -

WŁADYSŁAW NAGŁOWSKI

Członek Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice –PAWEŁ KLUBA

Sędzia Zawodów - KRZYSZTOF KOSELSKI

 

SPONSORZY :

 

KOST-BET

JAPART

MINOVA ARNALL POLAND

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH

KLUREMBUD

MAXPOL

LUMAX

BGŻ

MONTSPOŻ

DREWTEX

DELIC-POL

JAMAR

CARGILL

Z.H.U. ELEKTRYK

MAJER STANISŁAW

NOGALSKI JACEK

MASKPOL

WISTAL

BATOREX

 

 

INSTYTUCJE   WSPIERAJĄCE:

 

STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH

KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH

URZĄD GMINY   OPATÓW

URZĄD GMINY   LIPIE