XVIII Ogólnopolski Bieg Krzepkich

REGULAMIN

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU

 ,,KRZEPKICH"

 

I. CEL

 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego

   wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania

   nowych jej zwolenników.

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku

   miasta i gminy Krzepice,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

 

II. ORGANIZATORZY

 

- MGLKS Liswarta  w Krzepicach

- Urząd Miejski w Krzepicach

- LGD Zielony Wierzchołek Śląska

 

III. TERMIN  I  MIEJSCE

 

05.06.2011 r./Niedziela/ godz.1345

Stadion Sportowy w Krzepicach , ul. Sportowa 1

 

IV. BIEG   GŁÓWNY

 

A) Bieg Główny  10000 m (asfalt)

- start godz. 1615 - trasa z asfaltem

 

B) Kategorie wiekowe:

       

1. Kobiety

 

a) 16-29 lat      (1995 - 1982)

b) 30-45 lat      (1981 - 1966)

c) powyżej 45 lat (1965 i starsze)

    

2. Mężczyźni

 

a) 16 - 29 lat    (1995 - 1981)

b) 30 - 39 lat    (1981 - 1972)

c) 40 - 49 lat    (1971 - 1962)

d) 50 - 59 lat    (1961 - 1952)

e) 60 - 69 lat    (1951 - 1942)

f) powyżej 70 lat         (1940 i starsze)

V. OTWARTE   BIEGI   ULICZNE  DLA   SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH,  GIMNAZJUM  I   SZKOL  ŚREDNICH.

 

Kategoria wiekowa                           Dziewczęta     Chłopcy

1. Przedszkolaki          (2005 - 2003r.)  50m                 50m

2. Kl. I-II                      (2002-2001r.)    200m               200m

3. Kl. III-IV                   (2000-1999r.)    400m               400m

4. Kl. V-VI                   (1998-1997r.)    800m               800m

5.Gimnazjum kl. I-III     (1996-1994r.)    1200m             1200m

 

6. Szkoły ponadgimnazjalne  Kl. I-IV                             (1993-1990r.)

MILA   KRZEPICKA                   1609 m                         do 20 LAT

 

VI. WARUNKI   UCZESTNICTWA

 

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (1995 r. i starsi), a na  MILĘ   KRZEPICKĄ do 20 lat.

 

VII.   ZAPISY    I   ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu Imprezy Biegowej

na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

 

Od  godz. 1200 - 1340    dzieci i młodzież

Od godz.1200 - 1600      uczestnicy biegu głównego

 

VIII. NAGRODY

 

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

 

I miejsce         700 zł. + puchar

II miejsce        500 zł. + puchar

III miejsce       350 zł. + puchar

 

2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują dyplom

    ukończenia biegu.

3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej

    (miejsce od I do III kobiety i mężczyźni)

    nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

4. W kategoriach  wiekowych kobiet  i mężczyzn  za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

MCj00896440000[1]5. W biegach przedszkolaka, dzieci  i młodzieży

  za miejsca I-VI dyplomy i medale.

 6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczki  

    z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.

 7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego

   i najmłodszego uczestnika biegu głównego.

 

IX.  OPŁATA   STARTOWA

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 10 zł. płatne w dniu zawodów.

 

X.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

 - bieg odbędzie się bez względu na warunki  atmosferyczne,

- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje,

- uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność,

- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie,

- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,

- należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty,  legitymacja szkolna, paszport).

 

XI.  ORGANIZATORZY  ZASTRZEGAJĄ   SOBIE

       PRAWO  DO  INTERPRETOWANIA

       I  EWENTUALNYCH  ZMIAN

       W  NINIEJSZYM  REGULAMINIE.

 

 

PROGRAM    ZAWODÓW

 

12ºº - 1340 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży

1200 - 1600 rejestracja - bieg główny

1345 - otwarcie zawodów

1400 - przedszkolaki - 50 m (dziewczęta)

1405 - przedszkolaki 50 m (chłopcy)

1415 - dziewczęta kl. I-II  -200m

1420 - chłopcy kl. I-II  - 200 m

1425 - dziewczęta kl. III-IV  - 400m

1430 - chłopcy kl. III-IV  - 400m

1440 - dziewczęta kl. V-VI  - 800m

1450 - chłopcy kl. V-VI  - 800m

1500 - dziewczęta kl. I-III gimnazjum - 1200m

1510 - chłopcy kl. I-III gimnazjum - 1200m

1520 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków,

         szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie

         dyplomów i medali

1545 - MILA  KRZEPICKA (SPG) dziewczęta 1609m

1600 - MILA  KRZEPICKA (SPG) chłopcy 1609m

1615 - BIEG  GŁÓWNY  10 000m

1620 - ogłoszenie wyników MILI  KRZEPICKIEJ

          wręczenie medali i dyplomów

1730 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego wręczenie

         pucharów i nagród

1800 - Losowanie nagród niespodzianek

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY !

 

 

 

KOMITET   ORGANIZACYJNY

 

Dyrektor Biegu, Prezes MGLKS Liswarta Krzepice -          MAREK SPACZYŃSKI,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego              -          TADEUSZ WIECZOREK,

V-ce Prezes MGLKS Liswarta Krzepice                     -          WŁADYSŁAW NAGŁOWSKI

Sędzia Zawodów                                                                 -          KRZYSZTOF  KOSELSKI