Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ogłasza zapisy na II semestr bezpłatnych warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ogłasza zapisy na II semestr bezpłatnych warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych.

W ramach Mobilnegu Uniwersytetu Kultury i Sztuki  odbywać się będą: zajęcia edukacyjne poświęcone kulturze ludowej regionu częstochowskiego, warsztaty fotograficzne, a także warsztaty plastyczne.