XVI Ogólnopolski Bieg Krzepkich

PROGRAM ZAWODÓW

1200 – 1340 rejestracja – biegi dzieci i młodzieży

1200 – 1600 rejestracja – bieg główny

1345 - otwarcie zawodów

1400 – przedszkolaki (2002r. i młodsze dziewczęta) 50m

1405 – przedszkolaki (2002r. młodsi chłopcy) 50m

1415 – dziewczęta kl. I-II (2001-2000r.) 200m

1420 – chłopcy kl. I-II (2001-2000r.) 200m

1425 – dziewczęta kl. III-IV (1999-98r.) 400m

1430 – chłopcy kl. III-IV (1999-98r.) 400m

1440 – dziewczęta kl. V-VI (97-96r.) 800m

1450 – chłopcy kl. V-VI (97-96r.) 800m

1500 – dziewczęta kl. I-III gimnazjum (95-93r.) 1200m

1510 – chłopcy kl. I-III gimnazjum (95-93r.) 1200m

1520 – ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie dyplomów i medali

1545 – MILA KRZEPICKA ( SPG) dziewczęta 1609m

1600 – MILA KRZEPICKA (SPG) chłopcy 1609m

1615 – BIEG GŁÓWNY 10000m

1620 – ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ wręczenie medali i dyplomów

1730 – ogłoszenie wyników Biegu Głównego  wręczenie pucharów i nagród

1800 – Losowanie nagród niespodzianek

 

 

REGULAMIN

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU

,,KRZEPKICH"

 

I. CEL

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego

wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania

nowych jej zwolenników.

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku

miasta i gminy Krzepice,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

 

II. ORGANIZATORZY

- MGLKS Liswarta  w Krzepicach

- Urząd Miejski w Krzepicach

- Sponsorzy

 

III. TERMIN  I  MIEJSCE

7.06.2009r. /Niedziela/ godz.1345

Stadion Sportowy w Krzepicach , ul. Sportowa 1

 

IV. BIEG   GŁÓWNY

A) Bieg Główny  10000 m (asfalt)

- start godz. 1615 - trasa z asfaltem

 

B) Kategorie wiekowe:

1. Kobiety

a) 16-29 lat            (1993 - 1980)

b) 30-45 lat            (1979 - 1964)

c) powyżej 45 lat (1963 i starsze)

2. Mężczyźni

a) 16 - 29 lat          (1993 - 1980)

b) 30 - 39 lat          (1979 - 1970)

c) 40 - 49 lat          (1969 - 1960)

d) 50 - 59 lat          (1959 - 1950)

e) 60 - 69 lat          (1949 - 1940)

f) powyżej 70 lat (1939 i starszi)

 

V. OTWARTE   BIEGI   ULICZNE  DLA   SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH,  GIMNAZJUM 
I  SZKÓŁ  ŚREDNICH.

 

Kategoria wiekowa                   Dziewczęta  Chłopcy

1. Przedszkolaki (2004 - 2002r.)      50m     50m

2. Kl. I-II (2001-2000r.)                     200m   200m

3. Kl. III-IV (1999-1998r.)                  400m   400m

4. Kl. V-VI (1997-1996r.)                  800m   800m

5.Gimnazjum kl. I-III (1995-1993r.)  1200m  1200m

 

6. Szkoły Ponad Podstawowe  Kl. I-IV   (1992-1989r.)

MILA   KRZEPICKA              1609 m do 20 LAT

 

VI. WARUNKI   UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (1993 r. i starsi),

a na  MILĘ   KRZEPICKĄ do 20 lat.

 

VII. ZAPISY    I   ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu Imprezy Biegowej

na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

 

Od godz. 1200 - 1340           dzieci i młodzież

Od godz. 1200 - 1600           uczestnicy biegu głównego

 

VIII. NAGRODY

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

 

I miejsce   700 zł. + puchar

II miejsce  500 zł. + puchar

III miejsce 300 zł. + puchar

 

2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują dyplom

ukończenia biegu.

3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej

(miejsce od I do III kobiety i mężczyźni)

nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych

4. W kategoriach  wiekowych kobiet  i mężczyzn

za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

5. W biegach przedszkolaka, dzieci  i młodzieży

za miejsca I-VI dyplomy i medale.

6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczki z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.

7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego

i najmłodszego uczestnika biegu głównego.

 

IX.  OPŁATA   STARTOWA

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 5 zł. płatne w dniu zawodów.

 

X.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

- bieg odbędzie się bez względu na warunki  atmosferyczne,

- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego

posiłek i napoje,

- uczestnicy biegu głównego startują na własną

odpowiedzialność,

- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu

głównego jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu,

- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie

odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie,

- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,

- należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód

osobisty,  legitymacja szkolna, paszport).

 

XI.  ORGANIZATORZY  ZASTRZEGAJĄ   SOBIE

PRAWO  DO  INTERPRETOWANIA

I  EWENTUALNYCH  ZMIAN

W  NINIEJSZYM  REGULAMINIE.

 

Dojazd do Krzepice:

1. Komunikacja PKS-em od strony Wielunia (35 km)

i Częstochowy (35 km)

2. Komunikacja PKP - od strony Tarnowskich Gór

i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km od Stadionu

Sportowego).

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Dyrektor Biegu MAREK SPACZYŃSKI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Biegu TADEUSZ WIECZOREK

Prezes MGLKS LISWARTA KRZEPICE – PAWEŁ KLUBA

Sędzia Zawodów – KRZYSZTOF KOSELSKI