XII Grand – Prix Krzepic w tenisie stołowym

Organizatorzy: UKS  Tygrysy - Gimnazjum  w Krzepicach,  Urząd Miejski w Krzepicach

                           Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku,     Starostwo Powiatowe w Kłobucku

 

2.  Miejsce:      Hala Sportowa Gimnazjum w Krzepicach,    ul. A. Mickiewicza 17     

                              Dod. informacje: Grzegorz Garbaciak   tel 693 540 964

                                                                                            

    Data:         I turniej  -  23 stycznia 2016 r.  (sobota)

 

                        daty kolejnych  3 turniejów będą podane 23 stycznia

              

3.  Program minutowy, kategorie:  ( dotyczy każdego z 4 turniejów XII Grand – Prix )     

 

godz.:              kategorie szkolne-klasa                   rocznik:                      kategoria PZTS

 

  9.00              szk. podst. - kl. II i młodsi          ur.  07 i młodsi                 skrzaty, skrzatki

 

                                   szk. podst.-  kl. III - IV               ur.  06 – 05                       żacy, żaczki

                       

10.30              szk. podst.- kl. V-VI                    ur.  04 - 03                         młodzicy, młodziczki

 

12.15              gimnazjum- kl. I-III                     ur.  02 - 00                        kadeci/-tki, juniorzy -00

 

12.30              szk. średnie- kl. I – IV                ur.  99 – 95                       juniorzy /-rki

           młodzieżowcy

                                   

4. Uczestnictwo: Turnieje  mają charakter otwarty, indywidualny. ( odbędą się 4 turnieje ). 

Uczestnicy w 4 turniejach eliminacyjnych gromadzą punkty, ale do klasyfikacji generalnej zalicza się 3

 najlepsze wyniki; najsłabszy występ lub nieobecność na jednym turnieju nie będzie brana pod  uwagę.

Należy posiadać dokument tożsamości ( np. legitymację ) i zgodę rodziców  / opiekunów wg wzoru:

                                                            OŚWIADCZENIE

Oświadczam że moje dziecko………....… jest zdrowe i może uczestniczyć w 1 Grand Prix Krzepic 23.01.2016 r.       pod spodem: czytelny podpis rodzica (opiekuna)  i numer telefonu.

Oświadczenie dziecko przynosi z sobą lub przy zapisach wypełnia rodzic / opiekun.

 

O przynależności do danej kategorii decyduje rocznik a nie klasa, do  której zawodnik/-czka  uczęszcza. W czwartym turnieju (12.03) prawo gry mają pingpongiści, którzy uczestniczyli w co najmniej jednym wcześniejszym turnieju. Obowiązek ubezpieczenia uczestników  od nieszczęśliwych wypadków należy do zgłaszających  szkół  lub indywidualnie – zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze  Fiz. z 19.01.1996 r. W turnieju open  żak/młodzik i open kadet/junior/młodzieżowiec  (odbywającym się w kwietniu

w dniu dekoracji  za klasyfikacje generalne grand prix )   prawo startu mają zawodnicy,  którzy w klasyfikacji generalnej w danej kategorii  uplasują się na miejscach w przedziale I – VIII.

W turniejach eliminacyjnych w najstarszej kategorii: juniorzy + młodzieżowcy  prawo startu  mają                 

 także młodsi zawodnicy / zawodniczki,  pod warunkiem rezygnacji ze startu  w ,,swojej” kategorii.   

 

5. Startowe:   5 zł  płatne w dniu zawodów.  Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiek

 

6. Punktacja: w każdym Grand – Prix prowadzona jest klasyfikacja indywidualna uczestników

                       sumowana do klasyfikacji generalnej po IV Grand – Prix wg punktacji:                 

1 miejsce - 20 punktów                                                      9 miejsce -   8 punktów

2  - // -      - 18   - // -                                                              10  -  // -      7  - // -

3  - // -      - 17   - // -                                                             11  - // -       6  - // -

4  - // -      - 16  - // -                                                               12  - // -       5  - // -

5  - // -      - 14  - // -                                                       13 –16  - // -       4  - // -

6  - // -      - 13  - // -                                                      17-24    - //-        3 - // -           

7  - // -       - 11  - // -                                                    25 – 32  -//-         2 - // -            33 – i dalsze    1 punkt

- //-       - 10 - //-                                     

 

7. Nagrody i statuetki - za miejsca    I – III,  nagrody – za miejsca  IV – VIII   (za klas. generalne)

    Każdy zawodnik /-czka który wystąpi w 4 turniejach a nie uplasuje  się w ,,pierwszej ósemce”,

    otrzyma nagrodę: pamiątkową koszulkę z logo tenisowego grand prix.                     

 

8. Zgłoszenia, losowanie:

30 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej przyjmowane są zapisy na podstawie dowodu wpłaty 5 zł  i dokumentu tożsamości ( legitymacja szkolna ).

Przy zapisach należy złożyć      OŚWIADCZENIE napisane wg wzoru  ( patrz punkt 4 ).

Rodzic ( opiekun ) oświadczenie może także wypełnić na miejscu przy zapisach.  

10 min. przed rozpoczęciem danej kat.  –  zamknięcie list zgłoszeń i losowanie                       

 

 

 

                               Zapraszamy do udziału