Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dotyczacym biogazowni.

OGŁOSZENIE

       Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2016  (wtorek) o godz. 17.00 w  GOK Krzepice – sala kinowa odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych.  Spotkanie organizowane jest w związku z konsultacjami zarządzonymi na dzień 24 stycznia 2016 r. a jego celem jest przedstawienie mieszkańcom gminy przez niezależnego eksperta informacji w możliwie szerokim zakresie na temat technologii funkcjonowania biogazowni rolniczych oraz szans i  zagrożeń ze strony  tego typu instalacji.  W spotkaniu weźmie również udział przedstawiciel inwestora.

              Zapraszamy mieszkańców.