Wyjazd w celu zapoznania się z funkcjonowaniem biogazowni rolniczej.

W piątek 18 grudnia 2015 r. jest organizowany wyjazd do Szklarki Myślniewskiej (k. Ostrzeszowa) w celu zapoznania się ze zlokalizowaną tam biogazownią rolniczą.

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy kościele w Krzepicach.

Zapisy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.