Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

PDFHarmonogram wywozu I kwartał 2016 r - obszar miasta.pdf (45,87KB)
PDFHarmonogram wywozu I kwartał 2016 r - obszar wiejski.pdf (59,48KB)
 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał 2016 r (styczeń, luty, marzec)
       
KRZEPICE – miasto
za wyjątkiem ul. Ks. Muznerowskiego, ul. Kuków i ul. Słonecznej
odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło
styczeń luty marzec  
11 8 7 Krzepice, ul. Częstochowska, Krakowska, 3 Maja
12 9 8 Krzepice ul. Wyspiańskiego, Chopina, Kozielewskiego, Wiśniowa, Ustronna
13 10 9 Krzepice ul. Mickiewicza, Sportowa, Spokojna, Praga, Dolna, Rynek, Pronobisa, Ogrodowa, Dzielna, Solna
14 11 10 Krzepice ul. Kazimierza Wielkiego, Ciasna, Krótka, Polna
15 12 11 Krzepice ul. Dąbrowskiego, Konopnickiej, Prusa, Norwida, Asnyka, Orzeszkowej, Podkurnia, Magreta, Reymonta
18 15 14 Krzepice ul. Broniewskiego, Strażacka, Targowa, Słowackiego, Zapłocie
19 16 15 Krzepice ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Ryły, Leśna, Parkowa
20 17 16 Krzepice ul. Kuźniczka, Piaskowa
21 18 17 Krzepice ul. Wieluńska, Pl. Powst. Śląskich, Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Towarowa, Dworcowa, Bursztynowa, Wenecka, Cicha
22 19 18 Krzepice ul. Andersa, Kasztanowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, F.Nila, Ks. Stasiewicza, Szkolna, 17 Stycznia
       
styczeń luty marzec Odpady biodegradowalne
26 23 22

 

 

KRZEPICE ul. Słoneczna, ul. Kuków, ul. Ks. Muznerowskiego
       
GMINA KRZEPICE – obszar wiejski
       
Odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji
styczeń luty marzec  
21 19 22 Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie
Podłęże Królewskie
22 22 23 Krzepice ul. Księdza Muznerowskiego , ul. Kuków , ul. Słoneczna
25 23 24 Starokrzepice ul Oleska – NIEPARZYSTE NUMERY, ul. Jaworowa, ul. Królewska, ul. Lipowa, ul. Młyńska, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie
Dankowice-Piaski
26 24 25 Starokrzepice ul. Oleska - PARZYSTE NUMERY, ul. Polna
Stanki
27 25 29 Zajączki Pierwsze
28 26 30 Zajączki Drugie ZA WYJĄTKIEM: ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś
Lutrowskie
29 29 31 Zajączki Drugie, ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś
Szarki
       
Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia.
Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru odpadów w terminie innym niż podany powyżej.
Prosimy o niezapełnianie do pełna pojemników popiołem , mogą ulec uszkodzeniu.