Gminny Konkurs Plastyczny "Zimowe bałwany i bałwanki"

GOK ogłasza Gminny Konkurs Plastyczny "Zimowe bałwany i bałwanki".


Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie wyłącznie przestrzennych prac plastycznych - zimowych bałwanków.
Prace należy składać w siedzibie GOK przy ul. Krótkiej 2 najpóźniej do 22 grudnia do godz. 18.00.

Kategorie wiekowe Gminnego Konkursu Plastycznego "Zimowe bałwany i bałwanki":
1. Przedszkola (grupa 3-4 latki oraz grupa 5-6 latki)
2. Szkoły podstawowe (klasy I-III)
3. Szkoły podstawowe ( klasy IV-VI)
4. Młodzież gimnazjalna i licealna
5. Osoby dorosłe.

0001.jpeg  0002.jpeg

0003.jpeg